Plán zájmového vzdělávání a činnosti
pro šk. rok 2017/2018
 

Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto.

Bude realizován ve všech oddělní ŠD.

Úkoly budou plněny průběžně po celý rok, jsou určené pro věkovou kategorii dětí 6-10 let.

1. blok – podzim – září, říjen, listopad 2017

Náměty činností

-         při vycházkách budou děti poznávat okolí, orientovat se v čase, prostoru a znát pravidla sil. provozu (správné přecházení v okolí školy)

-         budeme pozorovat změny přírody, zvířat, stromy, ptáky (určovat jejich názvy)

-         budeme dbát o své zdraví, hygienu, ale hlavně o bezpečnosti při hrách

-         budeme se otužovat a co nejvíce pobývat venku

-         naučíme se základní funkce na počítači, komunikaci s internetem

-         budeme tvořit z keramické hlíny a jiných mat., hrát divadlo, kreslit, malovat

-         naučíme se písničky z pohádek a lidové písničky

-         naučíme se country a disko tance

-         budeme hrát didaktické hry, námětové hry, číst pohádky a dětské časopisy 

 

Celodružinové akce

Září

-         nábor do kroužků ŠD –  taneční kroužek, keramika, divadelní soubor, výtvarný ateliér Jablíčko, vaření, Šikula – ateliér prostorové tvorby,Sport nás baví, hrátky s řečí

-         zajištění org. šk. roku

-         zápis, spolupráce s učiteli při tvorbě nabídky druž. kroužků

-         spolupráce s knihovnou

-         hry na dětském školním hřišti

-         soutěž v hodu papírovou vlašťovkou – J. Kuklová

-         celodružinová akce malujeme na asfalt podzimní stromy – T. Lukuvková

 

 

Říjen

 

-         návštěva knihovny

-         úklid dětského hřiště, zazimování

      -         Den stromů- vědomostní soutěž, ekologická výchova –     J. Chlubnová   

-         ilustrace k pohádkové knize – Š. Malinová

-         příprava vánočních dílniček a jarmarku

 

 

 

 

   Listopad

 

-                  vánoční dílničky a příprava Jarmarku

      -         příprava vánoční besídky

-         výzdoba ŠD

 

2. blok zima – prosinec, leden, únor 2017/2018

Náměty činností

 

-         pozorování ptáků v zimě, co do krmítka, která zvířata spí v zimě

-         výrobky z přírodnin

-         loutky čerta a Mikuláše

-         příprava na vánoční besídku – koledy

-         vánoční hra – divadlo

-         výzdoba s vánoční tématikou

-         dárek pro rodiče

-         vánoční přání

-         příprava karnevalu, soutěže

-         jízda na bobech a ježdících

-         příprava na soutěž jízda na bobech, stavby ze sněhu

-         pohybové hry na sněhu

-         pokud počasí dovolí, co nejvíce budeme venku

-         vánoční zvyky a tradice, soutěže, kvízy, hádanky, pranostiky

 

Celodružinové akce

 

Prosinec

 

-         vánoční výzdoba prostor ŠD

-         výroba přáníček a dárků pro rodiče

-         vánoční besídka – Š. Malinová

-         vánoční zvyky a pranostiky

-        Vánoční jarmark 2.12.2017 – Š. Malinová

 

Leden

 

-         soutěž  - stavby ze sněhu  - R. Vacelová

-         výroba masek na karneval

-         karneval  - J. Kuklová

 

Únor

-         závody na bobech a ježdících – M. Ježková

-        školní kolo recitační soutěže – M. Veselá

 

 

3. blok jaro- březen, duben, květen 2018

 

Náměty činností

     -         pozorování změn v přírodě, první květy, mláďata – urči ke komu patří

-         symboly Velikonoc, jejich zvyky, tradice

-         malování vajíček, výroba zajíčků, slepiček, oveček velikonoční přání

-         příprava na besídku ke Dni matek – výroba přáníček, tanec, písně, divadelní   představení

-         bezpečnost v silničním provozu – soutěž

 

 

 

Celodružinové akce

 

Březen

 

-         literární soutěž Z pohádky do pohádky  - T. Lukuvková

-         spolupráce s knihovnou

-         honba za velikonočním zajíčkem – J. Chlubnová

-         velikonoční zvyky a tradice

 

 

Duben

-         dopravní soutěž  - R. Vacelová

-         výroba dárečků k zápisu

-         vystoupení pro MŠ – M. Veselá

-         příprava vystoupení ke Dni matek

-         Den Země - ekologická výchova – M. Ježková

-         úklid dětského hřiště

Květen

-         výzdoba ke Dni matek

-         vystoupení ke Dni matek  - Š. Malinová

-         poznávání květin a stromů – soutěž – T. Lukuvková

-         divadelní soutěž Dlouhomostecké hrátky  - M. Veselá

 

4. blok léto – červen 2017

 

Náměty činností

-         přírodovědné vycházky do okolí školy

-         na louce – rozeznat květiny, v lese stromy

-         poučení o bezpečnosti při koupání a turistice

-         letní prázdniny

-         pohybové hry v přírodě

-         kresba na asfalt

 

Celodružinové akce

Červen

-         Den dětí oslava

-         závěrečné rozloučení se ŠD posezení

-         úklid ŠD

-         klobouková show – Š.Malinová

Celoročně svým programem navazuje ŠD na ŠVP při ZŠ.

 Zpracovala Šárka Malinová 
vedoucí vychovatelka dne 1.9.2017

 

 

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín