Řád školní jídelny

- přihlášky ke stravování je nutno provést dva dny před začátkem nového měsíce
- strávníkům, kteří hradí stravné účtem je strava automaticky přihlášena od druhého dne zahájení nového školního roku (neplatí pro nové žáky, nastupující v průběhu šk.roku)
- odhlášení obědů se provádí den předem do 14 hodin osobně nebo telefonicky (482751131)
- ranní odhlášky obědů jen ze závažných důvodů (max.10 odhlášek)
- při odhlášení obědů, je možno první den vzít oběd s sebou do vhodné nádoby
- ostatní dny v době nemoci se oběd vydá do přinesených nádob jen při doplatku do 60,-Kč
- z důvodu bezpečnosti je zakázán výdej stravy do skleněných nádob
- přihlášky, odhlášky a výběr stravy lze provádět prostřednictvím objednávkového boxu v prostoru školní jídelny nebo přes internet www.zs-aloisinavysina.cz
- čip si musí zakoupit každý, kdo se chce stravovat ve školní jídelně
- cena čipu 120,- Kč, při vrácení nepoškozeného čipu (ukončení 9.tř. nebo odchod na jinou školu) se vyplácí částka 100,-Kč
- dojde-li ke ztrátě čipu je třeba ihned tuto okolnost nahlásit vedoucí školní jídelny a ta provede zablokování, následně je nutné zakoupit čip nový

- vyúčtování přeplatků      stravného se provádí v měsících červenec-srpen, na účtu strávníka se ponéchá záloha 550,-Kč na jeden měsíc
- každý strávník je automaticky přihlášen ihned druhý den po zahájení nového školního roku (odhlášky provádějde přes email, telefonicky nebo na stravovacím webu). Pokud chcete oběd první den v novém školním roce, musíte se přihlásit obvyklým způsobem již v posledním týdnu měsíce srpna.

- obědy se vydávají od 11.40 hodin do 14 hodin, pro cizí strávníky od 11.15 hodin do 11.40 hodin
- do jídelny vstupují žáci ukázněně a vyčkávají pokynů dozírajícího učitele
- při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování
- jídlo je vydáno po prověření čipu
- při odnášení jídla zpět doporučujeme, nenutit žáka k další konzumaci oběda ( nevolnost, nechutenství, obliba jídla)
- jestliže žák opakovaně porušuje řád ŠJ, bude ředitelem školy ze stravování vyloučen
- veškeré dotazy a připomínky ke stravování budou zodpovězeny a řešeny vedoucí školní jídelny, případně vedením školy
PLATBY STRAVNÉHO
- stravné je možno platit dvěma způsoby:
a) hotově v kanceláři ŠJ, vždy v posledních dvou pracovních dnech v měsíci
b) bezhotovostní měsíční zálohou na účet č. 5479102/0800, variabilní symbol = pořadové číslo viz.ŠJ, vždy do 20.dne v měsíci na měsíc následující
- výše záloh při bezhotovostní platbě účtem:
a) 7-10let         484,-Kč ( 22x22,-)
b) 11-14 let      528,-Kč ( 22x24,-)
c) 15 a více let  572,-Kč ( 22x26,-)

vedoucí stravování
Fialová Ladislava

ředitel školy
Vykoukal Jaroslav  

V Liberci 1.9.2017

 

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín