Vybavení


I. Odborné učebny :
 Přírodopis
 Fyzika/chemie
 Hudební výchovy
 Informatika
 Cizích jazyků
 Praktických činností
 Výtvarné výchovy

II. Podmínky pohybové výchov
Školní tělocvična : jedná se o dvoulodní tělocvičnu ( 2 x 302 m ), vhodné pro obratnost, cvičení na nářadí, míčové hry ......
Podlahy ve sportovištích tvoří vlýsky na dřevěném roštu.
Nářaďovny - malá a velká přiléhají k tělocvičně.
Tělocvičné nářadí: odpovídající pro výše uvedená cvičení, drobné náčiní uloženo v přilehlém kabinetě. Pevné zařízení a pohyblivé nářadí pravidelně revidováno odbornou firmou, doklady o revizi řádně založeny.
Hygienická zařízení : šatny, toalety, umyvadla, sprchy - v dostatečném počtu, v předsálí
Hřiště: areál hřiště se skládá:
a) běžecká dráha,tatrtanová- bezpečná pro užívání
b) fotbalové hřiště s umělým povrchem (malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal softbal, freesbee, drobné hry)
c) hřiště na streetbal s umělým povrchem
d) sektor pro skoky a vrhy
d) beach-volejbalové hřiště
Možnost očisty : v šatnách u tělocvičny umývárny s teplou vodou, vedle šaten WC

III. Režim stravování
Zajištění obědů : vlastní jídelna školy
Doba výdeje pro žáky a zaměstnance školy: 11.30 - 14.00
Doba výdeje pro cizí strávníky : 11.30 - 14.00
Pitný režim :
a) vlastní nápoje - použití dle potřeby
b) I.st. - šk.jídelna pravidelně rozmístí na každém patře termosy s nápojem
c) II.st - automat na teplé nápoje (čokoláda, čaj)
d) vstupní hala - automat na mléčné výrobky

IV. Využívání školní budovy pro jiné aktivity :
 Tělocvična - sportovní oddíly školy i pronajímání dalším sportovním organizacím
 Učebna výpočetní techniky - pravidelně výuka informatiky a kroužky při školním klubu, nepravidelně školní družina, dále krátk.školení zaměstnanců školy.
 Keramický ateliér - činnost zájmových kroužků, MŠ KORÁLEK
 Jídelna - školní akademie, občasné schůze místních občanských aktivit (domov.správy, družstva garáž.),
 Školní hřiště - podle provozního řádu odpoledne otevřeno pro žáky i veřejnost
 Studovna, upravený vstupní vestibul ZŠ - pobočka SVK, besedy pro žáky i rodiče

Činnost probíhá v pracovních dnech, ne o prázdninách.
Školní jídelna : využívána žáky, zaměstnanci i cizími strávníky. Kapacita 600 jídel.
Společné akce pro žáky a rodiče : vánoční besídky, školní akademie, pěvecké koncerty.

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín