Plán školy

plan_zs_400

SUTERÉN / Pavilon - U2/1

 

třídy 5.A, 7.A, 9.A,

odborná učebna F/Ch, VT, odd.ŠD, cvičná kuchyňka

 

 

SUTERÉN / Pavilon - MVD

 

šatny II. stupeň, tělocvičny, školní dílny

školní klub, keramická dílna, školník

 

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U2/2

 

třídy 6.A, 6.B, 7.B, 8.A, 9.B

odborná učebna Př, jazyková laboratoř,

 

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - MVD

 

hlavní vchod, pobočka SVK

třídy 1.B, 2.B, 3.C, 4.A, 4.B

oddělení ŠD, školní jídelna

 

PŘÍZEMÍ / Pavilon - U1/1

 

šatny I.stupeň

třídy 1.A, 1.C, 3.B, 5.B, 5.C,

 

 

1. PATRO / Pavilon - CF

 

sekretariát, kanceláře ředitele ZŠ a zástupce

výchovný poradce, školní speciální pedagog

odborná učebna Vv, Hv

 

1. PATRO / Pavilon - U1/2

 

třídy 2.A, 2.C, 3.A, 4.C,

 

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín