Terezín
09.05.2018 [L.Němcová]

Dne 25.4.2018 jsme navštívili Terezín. Ráno v 7,30 jsme vyjeli autobusem od naší školy. Cesta trvala asi dvě hodiny a z okna jsme mohli spatřit Českou Lípu, Litoměřice, zahlédli jsme i Milešovku. V Terezíně se nás ujala paní průvodkyně, která nás provedla po celém areálu Malé pevnosti a všechno nám vysvětlila. Při prohlídce cel, ve kterých byli zavřeni vězni,  byla zvláštní atmosféra. Představa, že procházíme místy, kde byli lidé vězněni, kde velmi tvrdě pracovali, kde umírali vyčerpáním, hlady nebo na nejrůznější nemoci, byla zneklidňující. Po prohlídce všech míst a po zhlédnutí propagandistického filmu, který natočili nacisté, aby ukázali světu, jak „dobře" se v Terezíně žije, jsme se vraceli kolem hřbitova. Na každém pomníčku byly položeny kamínky, které Židé dávají místo květin. Exkurze dále pokračovala prohlídkou krematoria, které nacisté vybudovali na kraji města a ve kterém bylo spáleno 35 000 obětí. Další cesta vedla směrem do města kolem Magdeburských kasáren, kde  jsme si udělali představu, v jakých strašných podmínkách zde Židé žili. Celé město je zvláštní, je vybudováno jako pevnost, nepůsobí moc přívětivě a připadalo nám vylidněné. Naše poslední zastávka byla v Muzeu ghetta, ve kterém měly vystavené exponáty dokumentovat, jak se zde za protektorátu žilo. Celý den v Terezíně byl velmi poučný, každého určitě napadaly různé myšlenky a možná i ta, že můžeme být rádi, v jaké době žijeme.

K.Fialová

Foto otevřete zde: TEREZÍN

 

Zpt

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín